Pipol! πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ» Aneu tornant de la platja i passeu a fer la teresineta pel mercat! πŸ˜‰ #allthosefoodmarket fins les 21:00h al hall de la Universitat de Barcelona🌿🌿🌿 (at Universitat de Barcelona)

Pipol! πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ» Aneu tornant de la platja i passeu a fer la teresineta pel mercat! πŸ˜‰ #allthosefoodmarket fins les 21:00h al hall de la Universitat de Barcelona🌿🌿🌿 (at Universitat de Barcelona)

Comment