com ens agrada que sigueu tots tan diferents i ens demaneu coses tan variopintas!
després d’una setmana de visites de possibles coworkers podem dir:

#VISCALADIVERSITAT

http://www.zooportraits.com/ by Yago Partal

Comment